"Mily kezdetleges lenne az embereknek szellemük is, ha a költészeten és zenén kívül nem volnának a szakácsművészetnek is lelkesülői, kik a test táplálásáról is gondoskodnak. Mert a lélek is csak a testtől veszi a maga táplálékát. Korgó gyomorral nemigen megy a szellemi munka."
/Dobos C. József/

2011. április 19., kedd

Nélkülözhetetlen kalauz minden háztartásban

Bizalommal lépek ez egészen új, eredeti, számos képpel és ábrával ellátott művemmel a nyilvánosság elé.
A jó hírnév, melyet Ausztria- Magyarország főúri házainál szerencsés voltam kivívni, melynek évek óta fönálló üzletem is örvend, szolgáljon kezességül a nagyérdemű közönségnek, különösen pedig a bájos magyar gazdasszonyoknak, kiknek használatára e szakácskönyv főleg iratott, szolgáljon mondom kezességül arra nézve, hogy e műben egy szakembernek igazán gyakorlati - sok évi tapasztalat által kipróbált tanácsait és utasitásait fogja találni.
Korántsem volt szándékom a jelen műben talán valami encyclopedicus inyencz-lexicont adni, nem: főfigyelmemet a jó polgári konyhára irányoztam, melynek számára a gazdasszony itthonn, és könnyű szerrel szerezheti be a szükséges kellékeket.
Izletesen, sőt finoman főzni aránylag kevés költséggel: ez legyen minden háztartás jelszava. Az igyekezet, hogy erre vonatkozólag évek hosszú során át gyűjtött tapasztalataimat közhasznúvá tegyem , továbbá azon körülmény, hogy ilyennemű, tljesen jónak és, gyakorlatinak mondható szakácskönyv nálunk még hiányzik: ezek adták meg az ösztönt jelen művem megírására.
A fönnebbiekkel azonban korántsem akarom azt mondani, mintha a magasabb, finomabb franczia konyht teljesen figyelmen kivül hagynám művemben. ellenkezőleg minden tekintetben hű akarok maradni munkám cziméhez. Épen ezért mutatok be eredeti képeket a magasabb szakács-művészet körébe vágó, kizárólag általam rendezett és készített nagyobb ebédekről.
Utasitásaimat, reczepjeimetigyekeztem úgy irni, hogy legetővé tegyék, miszerint minden étel már a legelső kisérletkor biztosan sikerüljön, föltéve természetesen, hogy az illető tisztelt szakácsnő szorosan utasitásaimhoz alkalmazkodik, s azokat kellő figyelemre méltatja, mert a figyelem nem kevésbé szükséges a fözésnél, mint a himző rámánál, s a mint itt gyakran egyetlen öltéstől függ az egész himzés sikere, úgy a főzésnél is egy étel sikerülése vagy elromlása nem ritkán azon múlik, hogy egyik vagy másik alkatrészből csak egyetlendekagrammocskával többet vagy kevesebbet veszünk.
A gond és figyelem tehát a főzésnél nagyon szükséges.
Nem tartom fölöslegesnek erre vonatkzólag néhány példabeszédet idézni.
"A házi béke egy családnál nem ritkán a helyes táplálkozástól függ."
"Semmi sem tesz oly engedékennyé, mint a gyomor nyugalma."
"A főzés müvészetét tanulni kell, mig az enni tudás többnyire veleszületik az emberrel."
"Az oly háziasszony, ki nem érzi szükségét annak, hogy főzni tudjon, nem érdemli meg a "házi asszony" nevet."
Ezen és ezekhet hasonló aphorizmák szolgáltak alapelvekül e könyv irásánál, s ezeket folyton szem előtt tartva reméltem elérni azt, hogy művem nemcsak a már gyakorlott szakácsnő kezében lesz hű tanácsadó, de gyakorlati kalauza, útmutatója lesz azon ifjú hölgyeknek is, kik jó háziasszonyok akarnak lenni.
Ha ezen célt elértem művemmel, ennek öntudata lesz legédesebb jutalmam.

Dobos C. József.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése